Gabinet Bioterapii

Rozmiar czcionki

REBIRTHING: jest jedną z najbardziej efektywnych metod rozwoju osobistego i duchowego nawiązującą do narodzin człowieka z ang. Rebirthing znaczy „POWTÓRNE NARODZENIE”. Sesja oddechowa jest to głęboki, osobisty proces, w którym przy pomocy specyficznej techniki oddechowej zwanej „świadomym oddechem połączonym” człowiek dociera do swego wnętrza - do swojej podświadomości; dokonuje przemiany głęboko ukrytych wzorców warunkujących życie i zdrowie człowieka na pozytywne, techniką tzw. afirmacji. Procesowi towarzyszą doznania w ciele: wibracje, mrowienia, tężyczki (specyficzny rodzaj paraliżu), w psychice: różnorodne uczucia i emocje oraz w umyśle: mniej lub bardziej intensywne przepływające myśli pozytywne i negatywne, obrazy, wspomnienia i inne bardzo indywidualne osobiste przeżycia.

CELEM SESJI ODDECHOWEJ JEST:

  • usunięcie z podświadomości traumatycznych wspomnień z narodzin i pierwszych lat życia
  • usunięcie z ciała i umysłu źródeł bólu i cierpienia oraz jego skutków w postaci wszelkiego rodzaju dolegliwości i chorób psycho-fizycznych
  • przywrócenie pełnego swobodnego oddychania
  • przywrócenie pełnej zdolności odczuwania emocji i uczuć w ciele, świadomości w umyśle: wyzwolenie stłumionych m.in.: złości, strachu, żalu, miłości, radości, czułości
  • uzupełnienie i wzbogacenie życia w pozytywne wartości
  • przywrócenie harmonii ze Wszechświatem