Gabinet Bioterapii

Rozmiar czcionki

FOTOGRAFIA AURY : Aura jest jedną z najbardziej delikatnych form energii. Od tysięcy lat wiadomo, że występuje w ludzkim ciele i wokół niego.
Na bazie wieloletnich doświadczeń powstało urządzenie do pomiaru ludzkiego biopola. Fotografia aury daje możliwość odczytania naszych osobistych predyspozycji, stanu zdrowia, uzdolnień i stanów emocjonalnych. Elektromagnetyczne pole ręki jest badane dotykiem i mierzone przez sensory.
Informacje są przekazywane do kamery i przetwarzane w odpowiednie wibracje kolorów. Powstały w ten sposób zestaw kolorów odpowiada dokładnemu odzwierciedleniu indywidualnego, jednorazowego pola energii człowieka. System optyczny produkuje barwne wysokiej jakości zdjęcie, na którym uwidocznione zostają indywidualne wibracje kolorów. Kształt aury, ciągłość lub jej brak, a także kolory świadczą o poziomie stanu zdrowia, rozwoju emocjonalnym, intelekcie i cechach charakteru. Fotografia aury to możliwość lepszego poznania samego siebie i naszych bliskich.

 

Share